Nieuws

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

Het Dirk Martenscomité werd als vzw opgericht in 1976 met als doel de ‘culturele promotie van de stad en het Land van Aalst, onder meer door stimulerend op te treden op die gebieden waar initiatieven voor de promotie van stad en gewest gewenst kunnen zijn, of door opgaven op zich te nemen die de krachten van de bestaande verenigingen of van particulieren te boven gaan’.

Het Dirk Martenscomité publiceert aldus op zijn website, www.dirkmartenscomité.be, een deel (juli 1700 tot december 1718) van de Regesten op de Wettelijke Passeringen van Wilfried Vernaeve. Deze zijn te vinden onder de hoofding "Bronnenonderzoek". In boekvorm zijn de Regesten reeds beschikbaar van  mei 1598 tot 1617 en van juli 1700 tot februari 1795. Indien nog voorradig kunnen deze trouwens ook aangekocht worden op het stadsarchief van Aalst.

Wettelijke Passeringen, ook schepenkennissen of schepenboeken genoemd (in het Latijn Libri Scabinorum), omvatten hoofdzakelijk akten in verband met onroerende goederen (koop en verkoop van huizen, hofsteden, landerijen of bossen, leningen met een onroerend goed als onderpand, schenkingen, …). Af en toe is een huwelijkscontract of een testament opgetekend. De contracten werden neergelegd of ‘gepasseerd’ op de schepenbank en ingeschreven in de schepenregisters. Ze bevatten met andere woorden een schat aan informatie.

 

 

 

 

 

We merken dat onze mediabank op Made in Aalst veelvuldig gebruikt wordt, onder andere om allerhande facebookpagina's van mooie beelden te voorzien. Als stadsarchief hebben we uiteraard niet liever dan dat onze website bekeken en gebruikt wordt, maar dan moet er wel bijgeplaatst worden waar die foto's vandaan komen (de fotografen, bruikleengevers en/of schenkers van die foto's hebben namelijk ook hun rechten).

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient dus steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

Wil je hogeresolutiescans gebruiken voor druk en publicatie dan dien je het stadsarchief te contacteren om hier toestemming voor te vragen.

In de prestigieuze reeks ALOSTANAE HISTORIAE FONTES verschijnt het eerste en tweede deel van de uitgave van de Aalsterse stadsrekeningen. In deel 1 vindt u de tekst van de oudst bewaard gebleven stadsrekening van de jaren 1395 tot en met 1405. In deel 2 komen de jaren 1405 tot 1409 aan bod. Auteurs Wilfried Vernaeve en Freddy Caudron (†) vervolledigen de transcriptie van de oorspronkelijke tekst door middel van indices op persoonsnamen, plaatsnamen, huisnamen, beroepen en onderwerpen.

Te verkrijgen op het stadsarchief van Aalst, Oude Vismarkt 1, mits cash betaling van 24 euro per deel. Deel 1 kan ook besteld worden door overschrijving van 24 euro op rekeningnummer BE17 3630 6737 4321 t.n.v. Wilfried Vernaeve, Brouwerijstraat 39, 9300 Aalst. Deel 2 kan besteld worden door overschrijving van 24 euro op rekeningnummer BE58-0680-5009-6079 van het Dirk Martenscomité. Wenst u het thuis te ontvangen dan wordt 5 euro (per deel) verzendingskosten aangerekend.

In dezelfde reeks verschijnt ook het 16de deel van de “Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst”.

Wettelijke Passeringen omvatten hoofdzakelijk akten in verband met onroerende goederen (koop en verkoop van huizen, hofsteden, landerijen of bossen, leningen met een onroerend goed als onderpand, schenkingen, …). Af en toe is een huwelijkscontract of een testament opgetekend. De contracten werden neergelegd of ‘gepasseerd’ op de schepenbank en ingeschreven in de schepenregisters. De reeks begint in het jaar 1400 en loopt nagenoeg zonder onderbreking tot 1795.

In dit deel vat auteur Wilfried Vernaeve maar liefst 1063 akten daterende van mei 1611 tot mei 1617 samen. Om het opzoeken te vergemakkelijken wordt de inhoud ontsloten door naamlijsten of indices op persoonsnamen, plaatsnamen, huisnamen, beroepen en een chronologische tabel.

Te verkrijgen op het stadsarchief van Aalst, Oude Vismarkt 1, mits cash betaling van 17 euro. Bestellen kan ook door overschrijving op rekeningnummer BE58-0680-5009-6079 van het Dirk Martenscomité. Wenst u het thuis te ontvangen dan wordt 5 euro verzendingskosten aangerekend.

 

Eind april 2016 werd gestart met het tweede Aalsterse Vele Handenproject: deze keer rond de bevolkingsregisters van Aalst en deelgemeenten voor de periode 1796 tot 1881.

Minder dan twee jaar en 29.372 verwerkte scans later is dit afgerond! In totaal werkten 224 vrijwilligers mee aan dit huzarenstukje!

De ingevoerde gegevens zijn via de genealogie-component van Made in Aalst ter beschikking gesteld aan genealogen en geïnteresseerden.

Het kon niet uitblijven : het Stadsarchief van Aalst is voortaan ook te volgen via Facebook. Hierbij een warme oproep om zoveel mogelijk op de "vind ik leuk" knop te drukken en de pagina te delen.

Facebookpagina Stadsarchief Aalst.

dinsdag                  8.30 – 11.45uur en 13.30 – 16.45uur                            

woensdag             8.30 – 11.30uur en 13.30 – 18.45uur                            

donderdag           8.30 – 11.45uur en 13.30 – 16.45uur

 

Open tijdens de middag op aanvraag

 

Gesloten op:  maandag en vrijdag en op

                            2 januari

                            13 en 14 februari

                            1 mei

                            10 mei

                            van 26 juni tot en met 28 juni

                            11 juli

                            15 augustus

                            1 november

                            van 25 tot en met 27 december