Nieuws

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

Wat vinden jullie van het stadsarchief Aalst?
Wie graag zijn mening kwijt wil over onze archiefwerking kan deelnemen aan het onderzoek via onderstaande link:

Publieksonderzoek archieven 2017

Alvast bedankt om hieraan deel te nemen!

We merken dat onze mediabank op Made in Aalst veelvuldig gebruikt wordt, onder andere om allerhande facebookpagina's van mooie beelden te voorzien. Als stadsarchief hebben we uiteraard niet liever dan dat onze website bekeken en gebruikt wordt, maar dan moet er wel bijgeplaatst worden waar die foto's vandaan komen (de fotografen, bruikleengevers en/of schenkers van die foto's hebben namelijk ook hun rechten).

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient dus steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

Wil je hogeresolutiescans gebruiken voor druk en publicatie dan dien je het stadsarchief te contacteren om hier toestemming voor te vragen.

In de prestigieuze reeks ALOSTANAE HISTORIAE FONTES verschijnt het eerste en tweede deel van de uitgave van de Aalsterse stadsrekeningen. In deel 1 vindt u de tekst van de oudst bewaard gebleven stadsrekening van de jaren 1395 tot en met 1405. In deel 2 komen de jaren 1405 tot 1409 aan bod. Auteurs Wilfried Vernaeve en Freddy Caudron (†) vervolledigen de transcriptie van de oorspronkelijke tekst door middel van indices op persoonsnamen, plaatsnamen, huisnamen, beroepen en onderwerpen.

Te verkrijgen op het stadsarchief van Aalst, Oude Vismarkt 1, mits cash betaling van 24 euro per deel. Deel 1 kan ook besteld worden door overschrijving van 24 euro op rekeningnummer BE17 3630 6737 4321 t.n.v. Wilfried Vernaeve, Brouwerijstraat 39, 9300 Aalst. Deel 2 kan besteld worden door overschrijving van 24 euro op rekeningnummer BE58-0680-5009-6079 van het Dirk Martenscomité. Wenst u het thuis te ontvangen dan wordt 5 euro (per deel) verzendingskosten aangerekend.

In dezelfde reeks verschijnt ook het 16de deel van de “Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst”.

Wettelijke Passeringen omvatten hoofdzakelijk akten in verband met onroerende goederen (koop en verkoop van huizen, hofsteden, landerijen of bossen, leningen met een onroerend goed als onderpand, schenkingen, …). Af en toe is een huwelijkscontract of een testament opgetekend. De contracten werden neergelegd of ‘gepasseerd’ op de schepenbank en ingeschreven in de schepenregisters. De reeks begint in het jaar 1400 en loopt nagenoeg zonder onderbreking tot 1795.

In dit deel vat auteur Wilfried Vernaeve maar liefst 1063 akten daterende van mei 1611 tot mei 1617 samen. Om het opzoeken te vergemakkelijken wordt de inhoud ontsloten door naamlijsten of indices op persoonsnamen, plaatsnamen, huisnamen, beroepen en een chronologische tabel.

Te verkrijgen op het stadsarchief van Aalst, Oude Vismarkt 1, mits cash betaling van 17 euro. Bestellen kan ook door overschrijving op rekeningnummer BE58-0680-5009-6079 van het Dirk Martenscomité. Wenst u het thuis te ontvangen dan wordt 5 euro verzendingskosten aangerekend.

 

Na het succesvolle eerste crowdsourcingproject rond de militieregisters vorig jaar worden nu de bevolkingsregisters van Aalst en deelgemeenten voor de periode 1796 tot 1881 onder handen genomen.

Via de crowdsourcingwebsite www.velehanden.nl kunnen vrijwilligers van thuis uit historische bronnen indexeren, beschrijven, selecteren en koppelen. Wie mee wil helpen aan het Aalsterse project kan zich aanmelden op de site. Ervaring is niet nodig, wel passie voor het verleden. Meer dan 30.000 scans van bevolkingsregisters van Aalst en deelgemeenten staan klaar om bewerkt te worden.

Het kon niet uitblijven : het Stadsarchief van Aalst is voortaan ook te volgen via Facebook. Hierbij een warme oproep om zoveel mogelijk op de "vind ik leuk" knop te drukken en de pagina te delen.

Facebookpagina Stadsarchief Aalst.

De leeszaal van het stadsarchief is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u45 (op woensdag tot 11u30) en van 13u30 tot 16u45 (op woensdag tot 18u45).

Wie onder de middag wil doorwerken kan dit enkel op afspraak doen.