Publieksonderzoek stadsarchief Aalst

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

Wat vinden jullie van het stadsarchief Aalst?
Wie graag zijn mening kwijt wil over onze archiefwerking kan deelnemen aan het onderzoek via onderstaande link:

Publieksonderzoek archieven 2017

Alvast bedankt om hieraan deel te nemen!