Wettelijke passeringen raadpleeg op website Dirk Martenscomité

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

Het Dirk Martenscomité werd als vzw opgericht in 1976 met als doel de ‘culturele promotie van de stad en het Land van Aalst, onder meer door stimulerend op te treden op die gebieden waar initiatieven voor de promotie van stad en gewest gewenst kunnen zijn, of door opgaven op zich te nemen die de krachten van de bestaande verenigingen of van particulieren te boven gaan’.

Het Dirk Martenscomité publiceert aldus op zijn website, www.dirkmartenscomité.be, een deel (juli 1700 tot december 1718) van de Regesten op de Wettelijke Passeringen van Wilfried Vernaeve. Deze zijn te vinden onder de hoofding "Bronnenonderzoek". In boekvorm zijn de Regesten reeds beschikbaar van  mei 1598 tot 1617 en van juli 1700 tot februari 1795. Indien nog voorradig kunnen deze trouwens ook aangekocht worden op het stadsarchief van Aalst.

Wettelijke Passeringen, ook schepenkennissen of schepenboeken genoemd (in het Latijn Libri Scabinorum), omvatten hoofdzakelijk akten in verband met onroerende goederen (koop en verkoop van huizen, hofsteden, landerijen of bossen, leningen met een onroerend goed als onderpand, schenkingen, …). Af en toe is een huwelijkscontract of een testament opgetekend. De contracten werden neergelegd of ‘gepasseerd’ op de schepenbank en ingeschreven in de schepenregisters. Ze bevatten met andere woorden een schat aan informatie.