Made in Aalst Made in Aalst

    • De leeszaal is vandaag gesloten.

Gesloten
Scroll scroll

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

De Made in Aalst-website is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van het Aalsterse historische erfgoed dat bewaard wordt door de stad én door privé- en/of rechtspersonen. Het materiële en immateriële erfgoed dat hier getoond wordt is van groot belang voor de lokale geschiedschrijving. Bovendien betekent de digitale publicatie via deze website een bijkomende bescherming voor de erfgoedstukken aangezien deze niet meer in origineel moeten geraadpleegd worden.

Help onze bevolkingsregisters te ontsluiten

Bevolkingsregisters van Aalst en deelgemeenten, 1796-1881

100% ingevoerd