Daenscollectie

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

De Daenscollectie verwijst naar de gebroeders Adolf en Pieter Daens, die tot de grondleggers van het naar hen genoemde ‘daensisme’ behoren, de onafhankelijke christendemocratische beweging die van 1893 tot na de Eerste Wereldoorlog actief was over heel Vlaanderen. Op het politieke toneel traden ze naar voor als Christene Volkspartijen en vanaf 1897 als de overkoepelende Vlaamsch-Christene Volkspartij.

Dankzij dit topstuk kan je archiefstukken over en van de gebroeders Daens, het daensisme, evenals documenten van de tegenstanders van het daensisme digitaal raadplegen. Ook archiefstukken en publicaties die de verschillende actiepunten van het daensisme weergeven zoals stukken over de Vlaamse strijd en het lot van de arbeiders zijn hierin opgenomen.

Deze collectie kwam tot stand dankzij een groot aantal schenkingen, met als bijzonderste de collectie Delafortrie dewelke gevormd werd door Jules Delafortrie (die in 1902 trouwde met Anna Daens en dus de schoonzoon van Pieter Daens was) en zijn zoon Luc.

Enkel originelen werden gescand en opgenomen in dit topstuk. In de catalogus van de Daenscollectie (zie: https://www.aalst.be/stadsarchief/catalogus-collectie-daens) kan je ook kopijen terugvinden die niet te raadplegen zijn via deze pagina. Deze dienen geraadpleegd te worden in de leeszaal van het stadsarchief.