Fotocollectie Jérôme Renneboog 1912-1919

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

Jérôme werd als eerste kind van August Renneboog en Antonia Cecilia Roman geboren te Aalst op 26 juni 1892. Zijn vader hield sedert 1880 in de Nieuwstraat 7 (het huidige nummer 9) apotheek “In Den Hert” open. Jérôme kreeg nog 5 broers en zussen: in 1894 werd Paul geboren, in 1897 Maria, in 1899 Georges, in 1904 Margareta en tenslotte in 1906 Wivina. 

 

 

 

Na zijn middelbare studies ging Jérôme aan de universiteit van Leuven farmacie studeren met de bedoeling zijn vader op te volgen en de familiezaak verder te zetten. Net zoals de meeste jongemannen op dat moment moest ook Jérôme aan de dienstplicht voldoen en 1912-1913 spendeerde hij bijgevolg in het 10de linieregiment waar hij aan militaire dril en schietoefeningen werd onderworpen. Na die verplichte studiepauze kon hij zich weer richten op het studentenleven en in juli 1914 slaagde hij in de 1ste en 2de proef van het examen voor apotheker.

 

 

 

Maar de grote internationale gebeurtenissen wierpen echter roet in het eten en op 28 juli 1914 werd hij opnieuw onder de wapens geroepen…Ook zijn 19-jarige broer werd gemobiliseerd. Op het moment dat de eerste Duitse troepen België binnenvielen bevond het 29ste linieregiment waar Jérôme toe behoorde zich in de buurt van Luik om daar mee de forten te helpen verdedigen. Op die 4de augustus schreef hij zijn ouders: “Het canon kletterde in de verte op de forten van Luik.” De gevechten rond Luik en de opmars doorheen België die eerste oorlogsweken eisten vele slachtoffers. 

 

Uit een brief van 14 september 1914 weten we dat Jérôme op dat moment ondergedoken zat in het reeds sedert 20 augustus bezette Brussel. “De Duitschers zijn hier in Brussel heel braaf…. Wat mij betreft, ik ben hier heel goed bij burgers die me opgenomen hebben. Ik ontbreek aan niets.” Ondanks het feit dat hij zich in relatieve veiligheid bevond weg van de bloedige gevechten wou Jérôme opnieuw het Belgische leger vervoegen. Op 10 november liet hij vanuit Folkestone aan Madame Franqui uit Brussel weten dat hij en een kompaan er in geslaagd waren via Herenthout en Lage Mierde (in het neutrale Nederland) Folkestone te bereiken. Van daaruit reisde hij diezelfde dag naar Calais om daar het Belgische leger te bereiken. Een niet geheel risicovrije reis want hadden de Nederlanders te weten gekomen dat hij een Belgisch militair was dan had hij – gezien de Nederlandse neutraliteit – de rest van de oorlog in een interneringskamp moeten doorbrengen.

 

 

 

Tot begin september 1915 vertoefde Jérôme zoals zovele lotgenoten als soldaat in de modderige loopgraven aan het IJzerfront. In zijn naar het bezette Aalst gesmokkelde brieven drukte hij zijn wens uit om als apotheker te werk gesteld te worden in het Belgische leger: “Apotheker worden in ’t leger is onmogelijk al de plaatsen zijn ingenomen. Doch ik heb nu de aanvraag gedaan om als apotheker naar Congo te vertrekken ’t zal toch beter zijn dan zitten te vergaan in de vuile tranchées en altijd in ’t gevaar, gedurig door ’t vuur moeten loopen en op alle uren getroffen kunnen worden. Ik hoop dat ge het niet kwalijk zult nemen. Mijn leven is in gevaar en ‘k wil iets wagen om meer kans te hebben u weer te zien. ’t Is ofwel voor 3 jaar of wel voor den oorlogstijd, er is nog niets zeker.” Wat het resultaat van die overplaatsingsaanvraag was weten we niet, want op 6 september 1915 kreeg Jérôme bij een gevecht te Oostkerke een kogel in de onderrug (“plaie de la région lombosacrée”). Maandenlang had hij verzorging nodig in militaire hospitalen, maar de kogel die hem trof kan op een manier ook zijn leven gered hebben want hij werd ongeschikt bevonden voor de strijd en op 3 juli 1916 werd hij aangesteld als onderluitenant-apotheker in het militair hospitaal van Cabour (Adinkerke).

 

 

De rest van de oorlog bevond hij zich dus in veiliger oorden en het is in zijn hoedanigheid van officier dat hij werk kon maken van zijn interesse in fotografie. Tot het einde van de vijandelijkheden op 11 november 1918 nam hij honderden foto’s die het leven aan en achter het front perfect illustreren. Tal van al dan niet verwoeste steden en dorpen worden op de gevoelige plaat vastgelegd; de werkzaamheden in het militaire hospitaal; allerhande oorlogsmaterieel zoals vliegtuigen, artillerie, observatieballonen en schepen; bezoeken van koning Albert en koningin Elisabeth en andere hoogwaardigheidsbekleders; de aanwezigheid van Britse, Franse, Algerijnse, Amerikaanse en zelfs Caraïbische troepen…

 

Zijn jongere broer Paul is nagenoeg de volledige oorlog in Frankrijk gelegerd geweest in diverse opleidingskampen waar hij meehielp de vrijwilligers voor het Belgische leger van de nodige kennis te voorzien om zo lang mogelijk te overleven in de loopgrachten. Als korporaal deed hij mee aan examens om het te schoppen tot “sous lieutenant auxiliaire Instructeur” (reserve onderluitenant instructeur).

 

 

 

Pas na de oorlog (op 1 april 1919) verkreeg Jérôme zijn apothekersdiploma en na het overlijden van zijn vader zette hij de apotheek verder en dit tot na de Tweede Wereldoorlog wanneer zijn zoon Tony het roer overnam. Vanwege zijn verwondingen en zijn erkenning als groot-oorlogsinvalide werd Jérôme ondervoorzitter van de Aalsterse afdeling van het “Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Soldaten van den Oorlog”. Hij overleed te Aalst op 28 november 1958 op 66-jarige leeftijd.

 

Overlijdensbericht van Jérôme in de Gazet van Aalst, 1958 

 

Apotheek Renneboog wordt vandaag de dag nog steeds uitgebaat door de familie Renneboog en alleen al het uit 1900 daterende eikenhouten winkelinterieur in Mechelse stijl is de moeite waard om er eens binnen te stappen.

 

Bijna 700 foto’s uit de unieke fotocollectie van Jérôme Renneboog werden gedigitaliseerd en beschreven. Toch hebben we ook uw hulp nog nodig om deze collectie verder te ontsluiten: tal van foto’s kunnen namelijk nog bijkomend geïdentificeerd worden. Herkent u dus een plaats of een persoon of kan u nieuwe informatie geven bij bepaalde foto’s geef dit dan mee in het commentaarveld onder elke foto. Je kan de informatie ook doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Naar de fotocollectie van Jérôme Renneboog