Literatuur

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

Algemeen

 

P. Bauters en R. Buyse, De Oostvlaamse watermolens (Gent 1980).

Bouwen door de Eeuwen heen. Een inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Architectuur (Brussel 1971-2010)

A. Carnoy, Dictionnaire Etymologique (Leuven 1940).

F. Debrabandere, e.a. De Vlaamse Gemeentenamen. Verklarend woordenboek (Brussel 2010).

F. De Potter & J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen (Gent 1894-1898).

J. De Vries, Etymologisch woordenboek (Utrecht 1958).

M. Gysseling, ‘Toponymische Etymologieën in en om het Land van Aalst’, in: Het Land van Aalst, 4-5 (1952-53).

M. Gysseling, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland ( vóór 1226) (Brussel 1960).

M. Gysseling, 'Inleiding tot de toponymie, vooral van Oost-Vlaanderen' in: Naamkunde, 10 (1978).

N. Kerckaert, Oude Oost- Vlaamse huisnamen (Gent 1977-1993).

J. Mansion, De voornaamste bestanddelen der Vlaamsche Plaatsnamen (Brussel 1935).

J. Van Overstraeten, Gids voor Vlaanderen (Antwerpen 1985).

A. Verhulst, Het landschap in Vlaanderen (Antwerpen 1964).

           

Aalst

 

J. Coppens, Oppidum Alostanum…of het verhaal van een vestingstad (Aalst 1998).

J. De Brouwer,’Erembodegem’, in: Groot-Aalst. Geschiedkundige verhandeling met inventarisatie van zijn straten en gebouwen III (Aalst 1984).

F. Dierickx, Herdersem. Het dorp der Meiviskoppen (Herdersem 1985).

F. Dierickx & D. Wille, Verzorg ons Erfgoed. Inventaris van waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites in de Faluintjes (Aalst 1997).

J. Ghijsens en L. De Rijck, Overham : de geschiedenis van een kasteel te Aalst (Aalst 1999).

D. Mannaert, Arm Vlaanderen. Herdersem in de jaren 1840. Scriptie kandidaturen Geschiedenis (Gent 2000).

L. Milis, 'Monastère de Moorsel', in: Monasticon Belge, VII, Province de Flandre Orientale II (Luik 1977).

R. Podevijn, De H. Gudula en hare familie (Aalst 1927).

O. Reyntens, De gemeente Moorsel bij Aalst en hare geschiedenis (Gent 1892).

A. Sanderus, Verheerlijkt Vlaandren II (Tielt 1978).

O. Vandeputte (red.) Gids voor Vlaanderen : toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten (Tielt 1995).

C. Van Gestel, Historia Sacra et Profana Archiepiscopatus Mechliniensis (Den Haag 1725).

J. Verbesselt, Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw VII (Pittem 1967).

J.F. Verdoodt, ‘De merkwaardige geschiedenis achter de gevels van de Rozerie in Aalst’, VVAK mededelingen, 1(2005).

J. Vermoesen, ‘Herdersem’, in: Groot-Aalst. Een geschiedkundige verhandeling met inventarisatie van zijn straten en gebouwen V (Aalst 1977).

W. Verleyen, ‘Moorsel’, in: Groot-Aalst. Geschiedkundige verhandeling met inventarisatie van zijn straten en gebouwen VIII (Aalst 1985).

J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu’en 1200 (Leuven 1909).

A. Wauters, Histoire des Environs de Bruxelles (Brussel 1855).

Welkom op het Waterkasteel te Moorsel (Moorsel z.d.)

D. Wille, ‘Volksgeneeskunde te Meldert’, Heemkundige Kring De Faluintjes driemaandelijks tijdschrift, 15:2 (2002).

 

Denderleeuw

 

De Enemolen, Brochure van het gemeentebestuur Denderleeuw in samenwerking met de Heemkundige Kring Iddergem ter gelegenheid van de Kunstroute 2011 (Denderleeuw 2011).

 

Erpe-Mere

 

L. Bavay, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de kerk van Mere. De verbouwingen tussen 1830 en 1850, 1983’, Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 23:3 (1983).

L. Bavay, Bijdrage tot de parochiegeschiedenis van Burst. De neogotische Sint-Martinuskerk’, Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 25:3 (1985).

J. Colen, Bijdrage tot de geschiedenis van Bambrugge (Erpe-Mere 1984).

D. De Boeck, ‘Schetsen en plannen voor de kerk van Erpe in de jaren 1820-1835’, Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 50:1 (2010).

R. De Mol, ‘De Cotemmolen te Erpe’, Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 33:3 (1993).

R. De Mol, ‘Oprichting en verpachting van een windmolen in Erondegem’, Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 30:4 (1990).

P. De Vuyst en G. Souffreau, Molen ten Broekendries of De Waterrat, (Woubrechtegem 2008).

P. De Vuyst en G. Souffreau, Molen te Dalme of Engel’s molen (Woubrechtegem 2008).

A. D’Hoker, De watermolen te Gotegem, Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 2:1 (1962).

G. Liessens, ‘De kapelanij van Halen, gefundeerd in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw te Aaigem. Haar kapelaans en bedienaars’, Mededelingen van de Heemkundige Kring van Erpe-Mere, 35:2 (1995).

A. Suys, ‘De Molenbeek van haar oorsprong te Erwetegem tot aan haar uitmonding in de Dender te Gijzegem’, in: Het Land van Aalst. Gids Voor Vlaanderen (Tielt 2007).

 

Gent

 

C. Bogaert, K. Lanclus & M. Verbeeck, ‘Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten’, in: Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen (Gent 1982).

 

Geraardsbergen

 
M. Cock, Schendelbeke, van prehistorie over Scentlabeke tot heden. Tentoonstellingscatalogus (Schendelbeke 1978).

M. Cock, De Sint-Amanduskerk van Smeerebbe. Een bouwgeschiedenis (Smeerebbe-Vloerzegem 1992).

R. Cromphaut, Zandbergen onverzonnen, het grote boek over een kleine gemeente (Geraardsbergen 1996).

J. De Brouwer, ‘De parochiekerken’ in: Bijdrage tot de geschiedenis van de kerkelijke instellingen en het godsdienstig leven in het Land van Aalst tussen 1621 en 1796 II (Dendermonde 1975).

F. De Chou,12 historische hoeven uit Geraardsbergen (Geraardsbergen 1985).

Wille, ‘Volksgeneeskunde te Meldert’, Heemkundige Kring De Faluintjes driemaandelijks tijdschrift, 15:2 (2002).

F. De Chou, ‘Een kennismaking met Zarlardinge’, Toerisme Oost-Vlaanderen, 39: 3 (1990).

F. De Chou, ‘Langs het Beaupré-pad te Grimminge. Waar zat Jan De Lichte’, Toerisme Oost-Vlaanderen, 40: 2 (1991).

F. De Chou, ‘De feodaal-administratieve structuur van de baronie Boelare’, De Heemschutter, 161 (1998).

F. De Chou, ‘De betekenis van onze Geraardsbergse gemeentenamen’, De Heemschutter, 168 (1999).

F. De Chou, ‘De penningkohieren als sociaal-economische bron. Geraardsbergen omstreeks 1571’, De Heemschutter, 185, 186 (2002), 187, 188 (2003).

L. De Cock, G. Van Bockstaele, A.-M. Vanden Herrewegen, Moerbeke-Atembeke. Dit dorp, ik weet nog hoe het was … (Geraardsbergen 1983).

J. De Ro, ‘Waterkracht versus mechanische drijfkracht – Evolutie van de watermolens in Geraardsbergen en deelgemeenten’, Gerardimontium, 194, 195, 196 (2004).

J.P. Devroey, Le polyptique et les listes de biens de l’abbaye Saint-Pierre de Lobbes (IX-XIe siècles) (Brussel 1986).

A.-M. Vanden Herrewegen, G. Van Bockstaele, L. De Cock, Viane. tussen kerken, kloosters en kastelen … (Geraardsbergen 1985).

L. Van Durme, Toponymie van Velzeke-Ruddershove en Bochoute (Gent 1986).

L. Van Durme, Galloromaniae Neerlandicae Submersae Fragmenta (Gent 1996).

M. Van Trimpont, Het land en de baronie Boelare (Geraardsbergen 1998).

J. Verbesselt, ‘Zandbergen’ in: Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw XXIII (Brussel 1950-2001).

J. Verbesselt, ‘Zandbergen’ in: Het Parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13de eeuw, deel XXVII (Brussel 1950-2001).

J. Warichez, L’abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu’en 1200 (Leuven 1909).

 

Haaltert

 

J. De Brouwer, ‘Toponymie van Haaltert, met uitslaande kaart’, in: Het Land van Aalst, 7:3,4 (1955).

W. Minnaert e.a., Bijdrage tot de geschiedenis van Heldergem ( Haaltert 1996).

E. Huylebroek, Denderhoutem door de eeuwen heen (Haaltert 2001).

W.De Loose en J. De Kegel, Kerksken, de wereld in een dorp (Haaltert 1999).

 

Herzele

 

L. Beeckmans, G. Souffreau & Ignace Van der Kelen, ‘Kastelen in Herzele. De Burcht’. De Hellebaard: tijdschrift van de Heemkundige Kring van Herzele, 10:3 (2012).

M. De Buysscher, Bijdrage tot de geschiedenis van Herzele (Herzele 1972).

S. De Decker, L. Beeckmans, ‘Kastelen in Herzele. De motte van Ressegem’. De Hellebaard: tijdschrift van de Heemkundige Kring van Herzele, 9:1 (2011).

P. Depotter. Grove herstellingswerken aan de parochiale kerk Sint-Antonius-abt te Borsbeke, De Hellebaard: tijdschrift van de Heemkundige Kring van Herzele, 4:3 (2006).

J. De Vuyst, ‘Kerkdiefstal te Borsbeke verijdeld’, De Hellebaard: tijdschrift van de Heemkundige Kring van Herzele, 4:3 (2006).

K. De Wolf. Met het hoofd onder de arm. Verslagboek Sint-Livinusfeesten Sint-Lievens-Esse (Gent 2007).

A. Fonck, ‘Het parochiale leven in Borsbeke eind 19de eeuw’, De Hellebaard: tijdschrift van de Heemkundige Kring van Herzele, 4:3 (2006).

G. Goossens, ‘Tegen quat vier pest en menigh ander pyn, de verering van Sint-Antoon mee zijn verksken in Borsbeke’, De Hellebaard: tijdschrift van de Heemkundige Kring van Herzele, 4:3 (2006).

Het kasteel van Steenhuize, Brochure Dienst Toerisme Herzele (Herzele 2002).

G. Souffreau, A. Goublomme, De Molens van Herzele: een historisch overzicht (Herzele 2009).

G. Souffreau, De omwalde hoeve te Borsbeke genaamd Steppe’s Hof (voor 1518-2010) (Woubrechtegem 2010).

 

Lede

 

J.C. Buys, ‘Waar zijn al de kunstvoorwerpen van ’t klooster Tussenbeek naartoe?’, in: Ken Uw Dorp, 11 (1983).

J. De Brouwer, Geschiedenis van Impe (Aalst 1958).

J. De Brouwer, Geschiedenis van Lede. Het dorpsleven, het parochieleven, het volksleven (Lede 1983).

R. De Gendt, Oordegem, heerlijkheid, nederzetting, gemeente (Wetteren z.d.).

M. De Lannoy, ‘Het Klooster van Tussenbeek’, in: Ken Uw Dorp, 1(1966).

J. De Roover, Smetlede in blijde en droeve dagen (Wetteren 1999).

W. De Swaef en B. Van Langenhoven, Lede ondersteboven: een kijk op het oudste verleden (Lede 1999).

V. De Winne, ‘Het neolithicum – midden-bronstijd in Smetlede’, in: Ken Uw Dorp, 22 (1995).

V. De Winne, ‘Romeinse sporen in Smetlede’, in: Ken Uw Dorp, 20 (1993).

M. Gysseling, ‘Leedse gemeentenamen als toponiemen’, in: Ken Uw Dorp, 22 (1995).

G. Impens, ‘Het ontstaan en de groei van Papegem’, in: Ken Uw Dorp, 9 (1977).

B. Van Langenhoven, De Mariale Processie … een beeld van Lede. Iconografie (Lede 2006).

B. Van Langenhoven, Goede zorgen … goed besteed. Restauratiewerken aan de kerken van Groot-Lede door de eeuwen heen (Lede 2009)

B. Van Langenhoven, Wanzele van 1295 tot 1977. Hoe een kleine gemeente “van nature” groot kan zijn (Lede 2004).

A. Verhulst, Landschap en landbouw in middeleeuws Vlaanderen (Brussel 1995).

 

Lierde

 

J. L. Th. Vandeputte, De molens van het arrondissement (Oudenaarde 1974), Projectgroep Cultuur Lierde, Lierde vroeger, de dorpen waarin wij kinderen waren, (Lierde 1992). Brochure samengesteld t.g.v. Open Monumentendag 1993.

Projectgroep Cultuur Lierde, Deftinge (Lierde 1994). Brochure samengesteld t.g.v. Open Monumentendag 1994.

Projectgroep Cultuur Lierde, Sint-Jans-Hemelveerdegem (Lierde 1993). Brochure samengesteld t.g.v. Open Monumentendag 1993.

Projectgroep Cultuur Lierde, Sint-Maria-Lierde (Lierde 1996). Brochure samengesteld t.g.v. Open Monumentendag 1996.

Projectgroep Cultuur Lierde, Sint-Martens-Lierde (Lierde 1995). Brochure samengesteld t.g.v. Open Monumentendag 1995.

Geschied- en Heemkundige Kring Triverius Brakel-Lierde-Horebeke, Een eeuw toegewijd 1909-2009, De dekenij Nederbrakel en haar parochies vroeger en nu (Brakel 2009)

G. Van Bockstaele, Hemelveerdegem en het Sint-Jansretabel (Lierde 1998).

C. De Vos, De Kartuizers in Sint-Martens-Lierde . De geschiedenis van de Kartuizers (Lierde 1987).

 

Maarkedal

 

J. Bourdeaudhui, De Sint-Britiuskerk te Etikhove (Maarkedal 2002).

F. De Smaele, ‘De Kerk van Schorisse I’, in: Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring (Zottegem 1953).

F. De Smaele, ‘De Kerk van Schorisse II’, in: Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring (Zottegem 1955).

F. De Smaele, ‘De Kerk van Schorisse III’, in: Jaarboek van de Zottegemse Culturele Kring (Zottegem 1956).

P. Devos, Monumenten en Landschappen in Oudenaarde en Maarkedal. Open Monumentendag Oudenaarde 1997 (Oudenaarde 1997).

D. Wieme, Maarke-Kerkem in de maalstroom der tijden (Maarkedal 2002).

 

Melle

 

A. De Baets, Bijdragen tot de geschiedenis van Melle (Melle 1996).

R. Van Heden, Van Quaet-Atrecht tot Kwatrecht (Wetteren 2000).
H. Verbist, De geschiedenis van Melle (Leuven 1962).

J. Olsen, 150 jaar Sint-Bavokerk Gontrode (1855-2005) (Gontrode 2005).

Verschillende artikels in De Gonde van A. De Baets: 13: 18 (1984), 7:9 (1978), 8:10 (1979), 18:2 (1989), 12:16 (1983), 13:17 (1984), 9:12,13 (1980), 10:14 (1981), 11:15 (1982); van F. Verhaeghe: 1:1 (1972), 2: 2 (1973), 3:3 (1974); van P. Den Haese: 11:15 (1982); van D. Lemmens: 27:2 (1998) en van C. Trefois: 7:8 (1978) en van diverse auteurs: 19:2,3 (1991).

 

Merelbeke

 

K.G. Van Acker, Oud Merelbeke voornamelijk tijdens de middeleeuwen (Merelbeke 1992).

P. Diriken, Geogids Merelbeke (Kortessem 2011).

Kaarten : Ferraris, Popp, Vander Maelen, hedendaagse stafkaarten

 

Ninove

 

J. Claerhout, 'Okegem', in: Philologische bijdragen, 4 (1895).

J. De Brouwer, ‘Geschiedenis van Pollare’, in: Het Land van Aalst, 2 (1973).

J. De Brouwer, ‘Toponymie van Pollare’, in: Het Land van Aalst, 2 (1973).

J. Pijpers, Schetsen uit Aspelare (Aspelare 1967).

G. Potvlieghe, Het historisch orgel in Vlaanderen I (Brussel 1974).

C. Vandenbussche - Van den Kerhove, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: Provincie Oost-Vlaanderen: Kanton Ninove (Brussel 1976)

Nederhasselts oudste maalbedrijf, Familie Torrekens (Nederhasselt 1967)

Archiefstukken:

Rijksarchief Gent, Archief Sint-Adriaansabdij Geraardsbergen nr. 2, f° 9-9v°.

Gemeentelijk archief Nederhasselt-Aspelare, notulen gemeenteraad 1954-1955.

Parochie-archief Nederhasselt-Aspelare: liber memorialis.

Nota van Jos Walters, pastoor-deken Ninove, 1 september 1942.

 

Oosterzele

 

L. De Smet, ‘De bezitters van de heerlijkheid Rattepade te Moortsele’, Land van Rode Heemkundig Genootschap, 39-154 (2011).

L. De Smet, ‘De houten korenwindmolens te Balegem (Oosterzele)’, in: Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Land Van Rode XI (Gentbrugge 1989).

J. E.H. Noterdaeme, ‘De ridders van Roden en hun bezittingen in Vlaanderen’, in: Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Land Van Rode VIII (Gentbrugge 1983)

C. Tavernier-Vereecken, Gentse naamkunde van ca. 1000- 1253. Een bijdrage tot de kennis van het oudste Middelnederlands (Brussel 1968).

L. Van Durme, Toponymie Van Velzeke-Ruddershove en Boechoute I (Gent 1988).

A. Verhulst, ‘Historio-geographische studie over het oudste Domein der Sint-Baafsabdij te Gent’, Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor Aardrijkskundige Studies, 22(1953).

 

Sint-Lievens-Houtem

 

G. De Smet, Geschiedenis van Zonnegem (Zonnegem 1970).

F. Duquet, Het oude Sint-Lievens-Houtem (Sint-Lievens-Houtem 1993).

F. Duquet, Zo was Bavegem (Sint-Lievens-Houtem 1980).

F. Duquet, Zo was Letterhoutem (Sint-Lievens-Houtem 1978).

F. Duquet, Zo was Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem 1980).

N. Kerckhaert, Oude Oostvlaamse hoeven (Gent 1977).

F. Verlee, Letterhoutem nu en toen (Letterhoutem 1978).

 

Zottegem

           

K. De Wolf, Acht eeuwen geschiedenis. Grauwzusters-Penitenten. Velzeke, Grotenberge, Evergem (Zottegem 1994).

K. De Wolf, Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen, Romaanse Bouwkunst (1000-1225) (Zottegem 1996).

D. Lamarcq, ‘De bouwgeschiedenis van de O.L.V.-Hemelvaartkerk te Zottegem’, in: Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Handelingen IV (Zottegem 1989).

D. Lamarcq, Drieduizend jaar Zottegem (Zottegem 1993).

D. Lamarcq, ‘Het Egmontkasteel in Zottegem: Van burcht tot bibliotheek’, in: Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Handelingen VIII, (Zottegem 1997).

L. Van Durme, ‘Historische en stilistische aspecten van de schepenbrief’, Studia Germanica Gandensia, 48 (1999) 10-75.

L. Van Durme, ‘Nieuwe gegevens over de molens op de Zwalm’, in: Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Handelingen XV (Zottegem 2011).

L. Van Durme, Toponymie van Velzeke-Ruddershove en Bochoute (Gent 1986).

Officiële website van de stad Zottegem, rubriek ‘geschiedenis’: http://www.zottegem.be/page.php?linkID=7

 

Internetbronnen

 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be

http://kadoc.kuleuven.be/

http://www.flickr.com/photos/erfgoed

http://www.kerknet.be/

http://www.molenechos.org

http://www.wulfila.be/