Geschiedenis

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

 De strijd tussen vasten en vastenavond

 

Reeds sinds het begin van de tiende eeuw werden in de Nederlanden feestelijkheden georganiseerd in de vastenavondperiode. Het waren kerkelijke zottenfeesten tussen het einde van de winter en het begin van de zomer. Ze deden denken aan nieuwjaarsvieringen uit de klassieke oudheid en bevatten elementen uit Germaans-Keltische vruchtbaarheidsrituelen zoals het omkeren van de bestaande orde of het offeren van voedsel. Vanaf de veertiende eeuw kregen de feesten een wereldlijk karakter en werden ze op straat gevierd.

 

De eerste vermeldingen van vastenavond in Aalst dateren uit de vijftiende eeuw. De oudst gekende viering in Aalst had plaats in 1432. Toen werd op vastenavond op de Grote Markt een steekspel georganiseerd. Het gebeuren werd 'in vele stede gepublieert ende uutgheroupen'. Zo'n middeleeuws steekspel kwam in de vastenavondperiode wel meer voor en beeldde een gevecht tussen de winter en de zomer uit bij het begin van de lente of, in de kerkelijke versie, de strijd tussen de vasten en vastenavond.

 

De eerste officiële carnavalstoet van 1923

 

Raadslid Lode De Smed formuleerde tijdens de gemeenteraad van 22 januari 1923 de ambities van het feestcomité bij de organisatie van de eerste officiële carnavalstoet: 'Ik ben gelukkig u te kunnen meedelen dat de Commissie van oordeel is dat de Kavalkade zou bestendigd worden, dat wil zeggen, dat zij ieder jaar zou moeten ingericht worden, zoodanig dat onze Kavalkade het voorwerp zou worden van een deel van ons stedelijk leven, waaraan men rond dien tijd eene bijzondere aandacht zou wijden om aan onze bevolking een deftig en aangenaam vermaak te bezorgen, en tenzelvertijd eene vermaardheid op dit gebied in het land te verwerven.'

 

 

Wil je nog meer weten over de geschiedenis van Aalst Carnaval klik dan hier.