Literatuur

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

-Adam M., Bijdrage tot de studie der Stadsfinanciën van Aalst van de Oorsprong tot 1477. UG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1969, 193p.
-Aerts E., Geschiedenis en archief van de rekenkamers. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1996, 534p.
-Art J. en Boone M. (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 2, Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 12de tot de 18de eeuw. Gent, Universiteit Gent, Centrum voor Geschiedenis , 2004, 290p.
-Couck G., Enkele aspecten van de stadseconomie te Aalst aan de hand van de opbrengst van de verpachting der stedelijke accijnzen, in de bewaarde stadsrekeningen van 1394-1395 tot het einde van de vijftiende eeuw. Brussel, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1981, 102p.
-Ghijsens J., De magistraat te Aalst 1540 - 1560: machtsconcentratie en algemeen beleid. UG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1981, 258p.
-Houtman E., Inventaris van het oud archief van de stad Aalst. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 1974, 334p.
-Moens J., De sociale politiek van de Heilige Geesttafel: armenzorg te Aalst in de achttiende eeuw. UG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2003, 160p.
-Prové M., "Geluckig Aelst plaisante stad. Gij moegt met reden u berommen": publieke rituelen in Aalst tussen 1598 en 1648. UG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2002, 108p.
-Van den Heuvel C., De Aalsterse rederijkers in de achttiende eeuw. UG, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2003, 193 p.
-Van Isterdael H., Belasting en Belastingdruk: het Land van Aalst (17de - 18de eeuw). VUB, Doctoraatsverhandeling, 1983, 2 delen.

-Van Nuffel P., 1394 - 1395: de oudstbewaard gebleven stadsrekening van Aalst naar het veertiendeeuwsche handschrift. Aalst, Van den Broeck-Jacobs en Zoon, 1928, 80 p.

-Van Uytven R., Stadsfinanciën en stadsekonomie te Leuven van de XIIe tot het einde der XVIe eeuw. Brussel, Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, Jaargang XXIII, 1961, nr. 44, 723p.