Stadsrekeningen - Pagina 29: Betalinghe vande lyfrenten