Stadsrekeningen - Pagina 77: Costen van myne heeren de commissarissen