Stadsrekeningen - Pagina 100: Costen vande metsery