Literatuur

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

-Nath G. en Van Alstein M., 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over de Grote Oorlog. Leuven, Den Haag, Acco, Vlaams Vredesinstituut, 235 p.

 

-Nijsen R., Geachte Medeburgers, België is in staat van oorlog met Duitschland. Hasseltse affiches uit oorlogstijd, 1914-1918. Wijer, Limburgse Studies vzw, 32 p.

 

-Vanden Bosch H., Amara M. en D’Hooghe V., Guide des sources de la Première Guerre mondiale en Belgique. Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België. Brussel, Algemeen Rijksarchief, studies over de Eerste Wereldoorlog, 2010, 2 delen.

 

-Vannieuwenhuyse J., Nieuws uit het provinciaal archief. Inventaris van tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog ter beschikking. Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen 12 (2011) 3, s.p.

 

- http://www.faronet.be/blogs/gregory-vercauteren/tekstaffiches-uit-de-eerste-wereldoorlog-oproep-en-inventaris


- http://arch.arch.be/index.php?option=com_search&Itemid=99999999&searchword=luc+van+de+weyer&submit=Zoeken&searchphrase=all&ordering=newest